Slika

Narudžbenica uglja

Uposlenici UKC Tuzla

Megaprom d.o.o. Lukavac je potpisao ugovor sa Univerzitetskim Kliničkim Centrom Tuzli.
Od danas zaposlenici UKC-a mogu kupovati ugalj na rate.

Lignit ugalj Kreka - Mramor

 

Osnovne karakteristike ovog uglja su:
• velika sagorljiva moć (od 13.500 KJ/kg),
• veoma nizak procenat sumpora (0,49%),
• mala količina pepela (5,11%).

Mrki ugalj

 

Osnovne karakteristige ovog uglja su:
• velika sagorljiva moc (od 18.200 kJ/kg),
• nizak procenat sumpora (1,83%),
• nizak procenat vlage (21.92%).
0 0