Mramor 1 Tona

Osnovne karakteristike ovog uglja su:

• velika sagorljiva moć (od 13.500 kJ/kg),
• veoma nizak procenat sumpora (0,49%),
• mala količina pepela (5,11%).

Ovakve karakteristike omogućuju mu široko područje primjene. Najčešće se koristi u pećima na čvrsto gorivo i za etažno grijanje u domaćinstvima. Dobro sagorijeva i ne ostavlja mnogo pepela i šljake.

Cjenovnik je preuzet direktno od rudnika Kreka.

Kategorija: