Šikulje 1 Tona

Osnovne karakteristike ovog uglja su:

• velika sagorljiva moć (od 18.200 kJ/kg),
• nizak procenat sumpora (1,83%),
 nizak procenat vlage (21.92%).

Ugalj Banovići je mrki visokokalorični ugalj površinske kao i podzemne ekploatacije.
Pored izuzetno visoke kaloričnosti, ovaj ugalj dugo drži toplotu i preporučuje se njegovo korištenje prilikom izrazito niskih temperatura. Ugalj je kompaktan i težak pa vam ne treba velik prostor za skladištenje.

Kategorija: